Flyback budič

Jednoduchý, ale docela výkonný budič na vn trafa 
Vhodný zdroj pro vn experimenty

 

 

Flyback budič je velmi jednoduchý budič pro vn trafa s výkonem desítek, až stovky W. Základem je libovolné vn trafo, které vytváří vysoké napětí o vysoké frekvenci. Pro střídavé napětí je vhodné staré vn trafo z ČBTV, dává napětí 10-20kV, usměrňovací dioda není zalitá uvnitř. Pro stejnosměrné napětí se dá použít trafo z BTV se zalitou diodou, nebo lépe DST/IHVT. Rovněž se dá použít vlastní navinuté vn trafo. Napájení je 12-24V, odběr při 12V cca 6A, při 24V asi 9A. Budič napájím toroidem 2x 12V, při napájení 24V je mírně přetěžován. Za zdrojem je filtrace, v mém případě 5mF. S větší kapacitou roste výkon. Dále srážecí odpor v bázi tranzistoru – odpor 50-100R na výkon 20W, i tak dost topí. Tranzistor je výkonový NPN na aspoň 60V, 10A, 70W, např. KD606, KU608, KD503, BD249C atd… Měl by mít chladič aspoň 200cm2, já jsem přidal malý ventilátor. Pro zvýšení výkonu, můžete dát více tranzistorů paralelně. Primární vinutí má 3z, FB vinutí má 5z. Můžete pozměnit počet závitů primáru, změní se výstupní napětí (a taky odběr), nebo pokud snížíte počet závitů FB vinutí, stoupne frekvence (a naopak). Studený konec vn trafa je třeba uzemnit na mínus pól zdroje, nebo lépe na kolík zásuvky / radiátor.

Celou konstrukci jsem umístil na chladič cca 180cm2. Tranzistor je připevněn na chladiči cca 50cm2, aby unikalo teplo do vzduchu, oba chladiče jsou spojené.

Na tomto budiči jsem vyzkoušel svoje navinuté vn trafo, které dávalo cca 3kV a slušný proud a miniaturní trafko z ČBTV Tesla Pluto, to dávalo cca 15kV a docela malý proud.

Schéma:

Flyback budič - schéma

Fotky konstrukce:

Výboje z navinutého vn trafa:

 Výboje z mini trafa z TV Tesla Pluto:

POZOR! Tento budič s vn transformátorem je zdrojem vysokého napětí. Při styku s tímto napětím může dojít k úrazu elektrickým proudem, popáleninám, v případě usměrněného proudu k smrtelnému zranění. Plazma kolem výboje má teplotu přes 1000°C, nebezpečí požáru. Za případné újmy na zdraví či na majetku neberu žádnou zodpovědnost.

Zdroje: http://www.experimenty.kvalitne.cz/index.php?stranka=flyback