Kirlianova fotografie

Pěkný experiment s vn – sršení elektřiny kolem kovového předmětu

 

 

Kirlianova fotografie je experiment, kdy kolem vodivého předmětu srší vysoké napětí. Vynalezl ho Nikola Tesla roku 1891, je však pojmenovaná po ruském vědci jménem Semjon Kirlian – znovuobjevil roku 1939.

K experimentu potřebujete zdroj vysokofrekvenčního vn, stačí např. jednoduchý flyback budič. Dále vezmete plastovou nebo skleněnou nádobu, v ní vytvoříte nasycený roztok vody a soli. Voda se solí je jedna elektroda, kovový předmět pod nádobou je druhá. Já jsem vždy dával vn na kovový předmět a voda byla zemněná. Jako zdroj jsem použil navinuté vn trafo s flyback budičem s výstupem cca 3kV. To stačí k sršení přes sklo a díky proudu desítek mA je sršení docela intenzivní. Experiment je lepší provádět v noci, efekt je líp vidět.

Video:
 

POZOR! V tomto experimentu se pracuje s vysokofrekvenčním vysokým napětím. Při kontaktu může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo popáleninám. Pokud příliš výkonný zdroj propálí sklo nebo plast nádoby, vylije se voda, na které může být také nebezpečné napětí. Při provozu vzniká velké množství O3 a dalších plynů, nutno větrat. Za případné újmy na zdraví či na majetku neberu žádnou zodpovědnost.

Zdroje:
http://www.experimenty.kvalitne.cz/index.php?stranka=kirlianova_fotografia
http://danyk.cz/kirlian.html