Plazma koule

Efektní experiment s vn, obdoba sériově vyráběných plazma koulí.

 

 

Plazma koule je vn experiment, při kterém se po přivedení vysokého napětí objeví v obyčejné žárovce výboje. Napětí musí být střídavé, výboje mezi sklem a vláknem vznikají díky kapacitě skla.

Zdroj vn se dá použít jakýkoliv střídavý, nejlépe >10kV. Já jsem použil flyback budič, napájený 12V z toroida, trafo je použité to mini z TV Tesla Pluto, na výstupu je cca 15kV. Žárovka se dá použít jakákoliv 25 – 500W (od 150W potřebujete alespoň 20 kV, jinak se objeví jen Eliášovy ohně, ne výboje). Já s tímto trafkem používám středně velkou žárovku 24V, 40W.

Fotky:

Video:
 

POZOR! Pracuje se s vysokofrekvenčním vysokým napětím. Při dotyku způsobuje popáleniny, buďte velmi opatrní. Za újmy způsobené stavbou tohoto zařízení neberu zodpovědnost.