Softstart – stupňový spínač

Osazená DPSObvod sloužící k omezení proudového nárazu po zapnutí u transformátorů (např. toroidních >200VA), motorů, atd…

 

 

Tento obvod jsem si postavil k mému novému drobečkovi – oddělovací transformátor cca 1000VA na dvousloupkovém jádru 230/230V. Když jsem ho zapojil do sítě a strefil jsem se někam k amplitudě v síti, tekl tak velký špičkový proud, že spadl hlavní 32A jistič. A ne jednou. :-D Tento obvod spolehlivě eliminuje proudový náraz po zapnutí.

Schéma:
Softstart - schéma

Popis:
Na vstupní napětí je připojen diodový můstek (já jsem použil B250C1500), který usměrní napětí a nabíjí kondenzátor C2 teoreticky na 325V. V sérii s jeho „střídavými vstupy“ je odpor R1 a kondenzátor C1, kde se využívá jeho kapacitní reaktance, tedy R1 a C1 určují proud. R1 také omezuje náraz při zapnutí (můstek je při spuštění vlastně „do zkratu“). Paralelně na C2 je zenerka 24V, 1W. Jelikož proud můstkem je docela malý, zenerka moc netopí. Na výstup tohoto zdroje je připojena cívka relé, v mém případě RM85-1CO-24VOLT z GESu, s parametry 24V, 1440R. Pro jiná napětí, odpory cívek relé a zpoždění je třeba přizpůsobit nabíjecí proud (R1, C1), velikost C2, a zenerovo napětí zenerky. Zpoždění se docílí právě nabíjecím proudem – určitý čas, než se C2 nabije na nějakou hodnotu, kdy sepne relé. V mém případě je zpoždění cca 300ms. Tedy 300ms teče proud přes drátové odpory R2, R3 a potom jsou přemostěny pomocí relé. Hodnota odporu je vhodná cca 25-200R (drátové odpory, žárovka, topná spirála, atd…). Já jsem zvolil malou hodnotu, protože jsem se bál, že špičkový výkon (stovky W :-D) přepálí odporový drátek v těch výkonových odporech. Ty se ale ani mírně nezahřejí, takže doporujučuji cca 50-100R, podle výkonu připojeného zařízení.

Konstrukce:
Pro tento obvod jsem vytvořil DPS fotocestou. Silové spoje jsou široké 2,54 a 3mm s asi 1mm vrstvou cínu, ostatní spoje jsou široké 1mm s cca 0,5mm vrstvou cínu.

Osazovací plánek z opačné strany než jsou cestičky

Osazovací plánek z opačné strany než jsou cestičky (zvětšený)

Obrazec DPS pro tisk – PDF – již zrcadlený, tisknout ve velikosti 100%