VN trafo – výroba

Popis výroby vn trafa pro experimenty
S flyback budičem vytváří cca 3kV.

 

 

Chtěl jsem si vyrobit vn trafo, které dává menší napětí, ale větší proud – pro tahání obloučků, vn experimenty, atd…

Jako jádro jsem použil obdélníkový ferit ze starší BTV. Kostra pro sekundár byla cívka od drátu. Nejprve jsem ferit rozšrouboval a rozdělil na 2 hranaté C. Na místě, kde měl být sekundár jsem dal asi 3 vrstvy izolačky (na každou půlku jádra, aby šlo složit). Navinul jsem sekundár, nasunul na ferit, a zašrouboval. Potom jsem podle budiče navinul primár.

Výroba sekundáru:

Takže jsem vzal cívku od drátu a vespod nalepil 2 vrstvy izolačky. Malou dírkou jsem protáhl drát a zalepil tavným lepidlem. Navinul jsem cca 45 závitů. Přes vinutí jsem dal 1 vrstvu izolačky a 6 vrstev jakési izolace tloušťky 0,13mm a šířky 2cm (přesně sedlo na vinutí). Potom opět 1 vrstvu izolačky. Toto byla 1. vrstva, navinul jsem jich ještě 5. Přechody mezi vinutími by měly být co nejdál od sebe. Já při 6ti vrstvách jsem měl 6 přechodů (počítám i vývody sekundáru), 3 na každé straně. Měly by být 120° od sebe. Vyvedl jsem živý konec, zalepil tavným lepidlem. Tímto bylo trafo hotové. Má sice přehnanou izolaci, ale nesyčí v něm ani při vyšším napětí.

Parametry mého sekundáru:

  • Počet závitů: cca 270
  • Počet vrstev: 6
  • Počet závitů na vrstvu: cca 45
  • Průměr drátu: 0,4mm
  • Délka vinutí: 2cm
  • Průměr cívky: 2,5cm
  • Délka cívky: 3cm
  • Sekundární napětí: cca 3kV s flyback budičem

 Fotky:

POZOR! Na výstupu trafa je vysoké napětí! Při příliš nízké frekvenci může dojít k úrazu elektrickým proudem. Při velké frekvenci zase k popáleninám. Za újmy způsobené vn neberu žádnou zodpovědnost.

Zdroje: http://www.experimenty.kvalitne.cz/index.php?stranka=vyroba_vn_trafa