Zdroj s oddělovacím transformátorem

Zapojení...

Zařízení pro bezpečnost při práci s nebezpečným síťovým napětím pro experimenty nebo opravy elektronických zařízení.

 

 

Potřeboval jsem bezpečnostní prvek, který by mě chránil před případným úrazem elektrickým proudem při práci se síťovým napětím, např. když budu mít obvod jen tak rozházený po stole. Abych se vyhnul bezpečnostím pomůckám, jako jsou rukavice, rozhodl jsem se napájet tyto zařízení z napětí odděleného od země. Tak jsem si tedy koupil (resp. dostal na Vánoce :) ) oddělovací transformátor cca 1kVA s převodním poměrem 1:1 – na Aukru za 1000Kč i s dopravou. Bezpečnost odděleného napětí spočívá v tom, že transformátor galvanicky oddělí vstupní a výstupní napětí. To sice dokáže i každý normální transformátor, ale aby se dal používat jako bezpečností, musí mít dvojitou izolaci. Napětí na sekundáru oproti zemi u mě zůstalo na cca 75V – dáno kapacitním proudem primár-sekundár. To platilo při obrovské impedanci, když jsem spojil sekundár se zemnícím kolíkem odporem cca 50k, napětí kleslo na 1V. Kdyby bylo mezi primárem a sekundárem stínění, napětí sekundáru proti zemi by bylo nulové. Dotyk jednoho vodiče vyvedeného ze sekundáru je bezpečný, dotyk obou je samozřejmě nebezpečný stejně jako u rozvodné sítě.

Parametry oddělovacího transformátoru:

  • Primární napětí: 220V
  • Sekundární napětí: 210-220-230V (odbočky)
  • Odpor primáru: 0,6R
  • Odpor sekundáru: 0,9R
  • Jádra: 2xC
  • Odhadnutý výkon: 1kVA
  • Rozměry(d,š,v): cca 15x16x28cm
  • Hmotnost: 15kg

Schéma:

Zdroj s oddělovacím transformátorem - schéma

Jelikož tento transformátor dává příšerný proudový náraz při zapnutí (32A jistič spadne), musel jsem před něj dát softstart. Celé zařízení jsem zabudoval do krabice z dřevěných desek (podstava, vrchní stěna a 2 boční stěny) a zbývající dvě bočnice jsou ze sololitů s malými otvory pro odvětrávání (né průtokem vzduchu, ale lepší než nic – dřevo je dobrý tepelný izolant). Na vrchní straně je jistič, dvojitý vypínač pro zapínání celého zařízení, dvojitý přepínač pro vyřazení softstartu (v případě napájení z triakové regulace, která dává ořezaný sinus a to se nelíbí odporu v softstartu, který by mohl shořet) a kovový držák pro transport celého zařízení. Ten je spojen se zemnícím kolíkem. Přivedení napájení je vyřešeno 10A eurokonektorem, výstup pak klasickou 16A zásuvkou. Celé zařízení má asi 16,5kg. Max. zatížení je cca 10A při 230V na výstupu, poté už padá jistič.